Oferta

Prowadzę:

 • psychoterapię indywidualną dorosłych i młodzieży
 • konsultacje
 • psychoedukację

Psychoterapię indywidualną oferuję osobom, które mają poczucie braku kontroli nad swoim życiem, odczuwają bezradność i potrzebę zmiany dotychczasowego sposobu funkcjonowania, bądź doświadczają następujących problemów:


 • trudności w budowaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji z innymi
 • trudności w związkach małżeńskich lub partnerskich
 • problemy wychowawcze
 • obniżone poczucie własnej wartości
 • utrata kogoś bliskiego
 • nadmierny stres
 • kryzys emocjonalny
 • samotność, nieśmiałość
 • napięcie, utrata nadziei, pustka
 • brak satysfakcji w życiu
 • dolegliwości psychosomatyczne
 • depresja
 • nerwica, lęk, napady paniki
 • zaburzenia odżywiania

Pomagam również osobom, u których zostały zdiagnozowane zaburzenia osobowości lub choroba psychiczna (np. schizofrenia), które potrzebują wsparcia po przebytym kryzysie psychotycznym lub nie wiedzą, jak odnaleźć się w sytuacji choroby psychicznej bliskiej osoby.


Pracuję też z osobami, które pragną lepiej poznać siebie, nauczyć się rozpoznawać i wyrażać własne myśli, uczucia i potrzeby, rozwijać swoje zasoby, poszerzyć wiedzę na temat swojego funkcjonowania w świecie i nauczyć się rozpoznawania źródeł swoich trudności i sposobów ich przezwyciężania.


Szczegółowe warunki psychoterapii (czas trwania, częstotliwość spotkań, cele) omawiane są na wstępnych spotkaniach (1-3).Konsultacje psychologiczne proponuję osobom, które potrzebują pomocy w przejściu przez szczególnie trudne doświadczenia życiowe. Celem jest diagnoza zgłaszanych trudności i określenie możliwych kierunków pracy nad nimi. W ramach konsultacji psychologicznych prowadzę również psychoedukację osób dotkniętych chorobą psychiczną, bądź ich bliskich. Podczas konsultacji możliwe jest podjęcie decyzji o rozpoczęciu psychoterapii.