Psychoterapia

Psychoterapia jest dla mnie procesem zmiany, która zachodzi w przestrzeni bezpiecznej relacji pomiędzy psychoterapeutą a pacjentem. Relacja ta, oparta na dialogu, akceptacji, autentyczności i szacunku pozwala na uzyskanie wglądu we własne przeżycia, emocje, zrozumienie obecnego sposobu odczuwania, myślenia, reagowania i dokonanie konstruktywnej zmiany.


W swojej pracy czerpię z różnych szkół psychoterapeutycznych, zawsze dbając o rozwój relacji z pacjentem. Mając na uwadze jego dobro i potrzeby, dostosowuję terapię indywidualnie do każdej osoby i jej unikalnego sposobu przeżywania i doświadczania siebie oraz rzeczywistości.


Bliskie jest mi podejście egzystencjalno-interpersonalne Irvina Yaloma, które kładzie nacisk na autentyczność relacji, wolną wolę i odpowiedzialność człowieka. W pracy psychoterapeutycznej korzystam też z podejścia systemowego, badając m. in. z użyciem metody genogramu, w jaki sposób przekazy rodzinne wpływają na wybory życiowe. Sięgam również po zdobycze psychodramy i podejścia poznawczo-behawioralnego.